Glossary Traces of Autism: Fragment

Onleesbare kaart

1

Een kaart waarop een blauwe lijn naar niets anders verwijst dan een blauwe lijn. Een kaart is altijd onleesbaar voor diegenen die vreemd zijn in het territorium dat de kaart weergeeft. Om een kaart te kunnen lezen, heeft een individu kennis nodig van de codes waaruit de kaart is samengesteld. Om toegang te hebben tot die kennis, moet het individu de kaart kunnen lezen.

2

De codes waaruit de kaart is samengesteld, vallen buiten de ervaring van ruimte. Het (opzettelijk) verkeerd lezen van een kaart brengt een ruimtelijke ervaring met zich mee die niet gecontroleerd kan worden door het systeem dat de kaart voortbracht.Overschrijding

1

a) De grens overschrijden, niet van één maatschappelijke ruimte naar een andere, maar van maatschappelijke naar publieke ruimte.

b) Coïncidentie, toeval: het samenvallen, gelijktijdig plaatshebben tussen ‘hen’ en ‘mij’ in ‘die plek’.Recreatieve ruimte

1

a) De belangrijkste industrie in de Euregio Maas-Rijn is de recreatieve industrie. Terwijl een coherent grensoverschrijdend openbaar vervoer netwerk in de regio ontbreekt, zijn er talrijke grensoverschrijdende fietsroutenetwerken.

b) Het Drielandenpunt is de plek waar de grenzen van Duitsland, België en Nederland samenkomen. Het is het hoogste punt in Nederland. Er is een recreatieplek met snackbars en een uitkijktoren.

2

Ruimte die ontworpen, gelabeld en verkocht wordt als een interessante plek voor consumenten. Recreatieve ruimte is gecontroleerde ruimte waarin mensen geen andere keuze hebben dan kopers of verkopers te worden. Lopen, bijvoorbeeld, wordt alleen geaccepteerd als een economische, functionele activiteit zoals recreatie. Gezondheid, het pittoreske, geschiedenis enz. worden verkocht aan de wandelaar.

3

Recreatie vernietigt publieke ruimte: de recreatieve industrie privatiseert publieke ruimte. Hoe meer mensen recreatie en andere economische ruimten aanvaarden als norm, hoe minder ze geconfronteerd worden met publieke ruimte.Taalgrens

1

a) Er worden officieel drie talen gesproken in de Euregio Maas-Rijn: Frans, Nederlands en Duits. Terwijl in het Nederlandse gedeelte van de Euregio (Zuid Limburg) Nederlands wordt gesproken en in het Duitse gedeelte (de Regio Aken) Duits, worden alle drie de talen gesproken in de Belgische deelgebieden van de Euregio: Nederlands in de provincie Limburg, Frans in de provincie Luik en Duits in de Duitstalige Gemeenschap.

b) De Romaans – Germaanse taalgrens valt niet samen met de nationale grenzen in de Euregio maar loopt enkel binnen België: de grens tussen Limburg en Luik (Nederlands–Frans), die onderdeel vormt van de Vlaams-Waalse grens, en de grens tussen de Duitstalige Gemeenschap en Luik (Duits-Frans).

2

De stille onderzoeker die de grenzen alleen bewandelt, wordt blootgesteld aan de taal van anderen, meestal mannen in groepen, die op haar gericht wordt.

3

Vóór alles is er stilte en stil zijn is niet hetzelfde als niet spreken. (Fernand Deligny)


2008