Het failliet van de Javastraat

beeld Javastraat (6K)

In de aanloop naar de herinrichting van de Javastraat, een voornamelijk Turkse winkelstraat in Amsterdam-Oost, hoorde je in beleidskringen en daarbuiten vaak uitspraken als 'Het ondernemerschap in de Javastraat is onder de maat', of 'Het winkelaanbod is eenzijdig van aard'. Deze zinnetjes, die als mantra's bleven opduiken, zijn moeilijk te beoordelen op hun juistheid. Toch raakte de boodschap die ervan uitging verankerd in het collectieve bewustzijn van de stadsbewoners, een boodschap die door loutere herhaling transformeerde tot een schijnbaar valide en algemeen geldende grondslag voor de gentrificatie van een stadswijk. Het failliet van de Javastraat is een close reading van een beleidsplan voor de economische versterking van de Javastraat. Door stil te staan bij woordkeus, zinsconstructie, herhaling en andere retorische trucs, legt Jacqueline Schoemaker de onderstroom bloot van de beeldvorming over de straat die ontstaat in het plan. Welke noodzaak wordt er door de beleidsmakers aangedragen voor de economische versterking? Wie of wat wordt er precies versterkt? En waarom staan zoveel zinnen in de passieve vorm?

Gepubliceerd door Editie Leesmagazijn, Amsterdam, 2017. Nederlands.

interview Paperback Radio
recensie Archined
recensie Ravage Webzine
recensie Beurs van Bijzondere Uitgevers

bestel via Leesmagazijn


De ongedeelde stad

ongedeelde stad beeld (17K)

De ongedeelde stad gaat over de opschuivende grenzen tussen gecontroleerde en niet gecontroleerde ruimte, over de interactie tussen een individuele gebruiker van de stad en de geplande omgeving. De titel is ontleend aan een beleidsinstrument waarbij bevolkingsgroepen over de stad worden verspreid om gettovorming tegen te gaan maar waarbij menselijk gedrag genormaliseerd wordt en eenvormigheid het resultaat is. In dit boek snijdt Jacqueline Schoemaker de stad als het ware in plakken door er rechte lijnen doorheen te lopen. In een soort horizontale archeologie observeert en ondergaat zij tegelijkertijd de stedelijke ruimte. De inzichten die voortkomen uit het lopen, raken op een heel concrete manier aan de betekenis van het begrip 'gemeenschap'.

Gepubliceerd door Onomatopee, Eindhoven, 2012. Nederlands en Engels.

recensie Metropolis M
recensie De Leeswolf

bestel via Onomatopee


Glossary Traces of Autism

glossary beeld (26K)

In deze glossary zijn de inzichten beschreven die voortkwamen uit het project 'Traces of Autism: Wander-Research in the Euregion Meuse-Rhine', Jan van Eyck Academie, 2006-2008: inzichten over publieke ruimte, over lopen, over onleesbare kaarten en over de ruimte van het niets-doen.

Gepubliceerd door Jan van Eyck Academie, Maastricht, 2008, Nederlands en Engels.